Brusaån

Brusaån tillhör Emåns vattensystem och är belägen inom Eksjö kommun, Jönköpings län. Avrinningsområdet är 277 km² stort och består till större delen av skogsmark. Fiskesträckans längd är ca. 5,4 km. Vattenhastigheten är svagt strömmande och medel-djupet ca. 0,6 m. Loppet är ringlande och många fina öringståndplatser finns just i de djupare krökarna.

Brusaån sammanflyter sedan med Silverån i den nedre av Åsjöarna. Brusaåns nedre strömmande del är föreslaget som Natura 2000 objekt, ett europeiskt nätverk av skyddade områden med hotade arter och naturtyper. Förutom skyddsvärda fiskarter som öring och elritsa hyser Brusaån en mycket artrik bottenfauna, utter samt ett rikt fågelliv med rariteter som t.ex. kungsfiskare, forsärla och strömstare (Källa: läns- styrelsen i Jönköpings län). Vanligaste förekommande fiskarter på sträckan är öring, elritsa och bergsimpa.

Fiskesäsongen är mellan 1 april till 15 september mellan kl 05:00—23:00.

image063

 

 

 

 

Fiskeregler

Fiskeregler.

Reglerna är till för att säkerställa ett uthålligt kvalitetsfiske efter stationär bäcköring. Fiskekort berättigar till fiske med handredskapen fluga och spinn med hullinglös krok. Inga levande bete är tillåtna! Max 1 bäcköring per kort. Minimimått: 30 cm.

Behandla fisken varsamt så att fisk under minimimått kan återutsättas, så får fler fiskare möjlighet att uppleva det fina fisket i Brusaån.

Bäcköring