MEDLEMSFÖRMÅNER

* Som medlem får du 10% rabatt hos Intropris i Vimmerby & Eksjö.

Rabatten gäller vid inköp av fiskeutrustning mot

uppvisat personligt medlemskort för 2018. (Ej REA-varor)

 

* Som medlem har du 10% rabatt hos Palles fiskeshop i Eksjö

mot uppvisat personligt medlemskort för 2018. (Ej REA-varor)

 

* Som medlem får du byta 4 st personliga fiskekort

från Skruven 2018 till ett gratis fiskekort i Skruven under 2018.

OBS! Kan endast bytas in via Titti , 070-3587246.

 

* Som medlem får du hyra klubbens båtar för 10 kr/tim max 4 tim,
 mot uppvisat personligt medlemskort 2018.

 

 * Som medlem betalar du bara 200 kr vid ädelfiskepremiären 

mot uppvisat personligt medlemskort 2018. Medlemskort går att lösa vid premiären.

 

 * Som medlem har du rätt att hyra vår klubbstuga för 400 kr/dygn

 Under perioden 1/10-30/4.

 

 * Som medlem har du rätt att lösa ett kräftfiskekort vid kräftfiskepremiären,

 mot uppvisat personligt medlemskort för 2018.

 Medlemskort får ej lösas direkt innan eller i samband med kräftfiskepremiären.