MEDLEMSFÖRMÅNER

* Som medlem får du hyra klubbens båtar för 10 kr/tim max 4 tim,

 mot uppvisat personligt medlemskort 2020.

 

* Som medlem betalar du bara 200 kr vid ädelfiskepremiären 

mot uppvisat personligt medlemskort 2020. Medlemskort går att lösa vid premiären.

Ej medlem betalar 250:- vid premiären.

 

 * Som medlem har du rätt att lösa ett kräftfiskekort vid kräftfiskepremiären,

 mot uppvisat personligt medlemskort för 2020.

 Medlemskort får ej lösas direkt innan eller i samband med kräftfiskepremiären.