Styrelse

Ordförande Lars-Göran Gard

0496-10570 

076-2511532 

lasse.gard@outlook.com

Vice Ordförande Titti Silwärn 0496-21116 070-3587246

titti.silwarn@telia.com

Kassör Ingemar Skälemark  

070-2022134

ingemar.skalemark@gmail.com
Sekreterare Titti Silwärn 0496-21116 070-3587246 titti.silwarn@telia.com
Ledamot Thorbjörn Alf   079-3381759 ruffe@live.se
Ledamot Sara Rehn   070-9454415 skm.rehn@gmail.com
Suppleant Ronny Wallerman   070-3007916 ronnywall@telia.com
Suppleant Erik Martinsson   073-0841608  
Suppleant Andreas Hård   070-3272841  
Revisor Marita Ahlstedt Persson 0496-10856    
RevisorSuppleant Maria Söderström   073-0695301 baggarp@hotmail.com

Information om klubben lämnas av

LARS-GÖRAN GARD 0496-10570 076-2511532 lasse.gard@outlook.com

Sammankallande arbetsgruppen

SVEN-ÅKE SÄLL      070-3522134 sven-ake.sall@gsfacket.se

Sammankallande fiskesektionen

 TORBJÖRN ALF           079-3381759 ruffe@live.se

Fisketillsyn

LARS-GÖRAN GARD 0496-10570 076-2511532
TITTI SILWÄRN 0496-21116 070-3587246
SVEN-ÅKE SÄLL 0496-21116 070-3522134