Styrelse

Ordförande Lars-Göran Gard

 

076-2511532 

lasse.gard@outlook.com

Vice Ordförande Titti Silwärn   070-3587246

titti.silwarn@telia.com

Kassör Ingemar Skälemark  

070-2022134

ingemar.skalemark@gmail.com
Sekreterare Titti Silwärn   070-3587246 titti.silwarn@telia.com
Ledamot Thorbjörn Alf   079-3381759 ruffe@live.se
Ledamot Ronny Wallerman   070-3007916 ronnywall@telia.com
Suppleant Stig Welander   076-8098601  
Suppleant Richard Kullmer   070-3590640  richardkullmer@gmail.com
Suppleant Haris Mujanic   072-7334292  
Suppleant Dick Åkesson   072-3236949 dick.akesson@gmail.com
Revisor Sofia liao   070-2212421  
Revisor Maria Söderström   073-0695301 baggarp@hotmail.com
Revisorssuppleant Lars-Erik Svensson   070-5208137  

Information om klubben lämnas av

Lars-Göran Gard 0496-10570 076-2511532 lasse.gard@outlook.com

Sammankallande arbetsgruppen

Sven-Åke Säll      070-3522134 sven-ake.sall@gsfacket.se

Sammankallande fiskesektionen

 LARS-GÖRAN GARD    076-2511532 lasse.gard@outlook.com

Fisketillsyn

LARS-GÖRAN GARD 0496-10570 076-2511532
TITTI SILWÄRN 0496-21116 070-3587246
SVEN-ÅKE SÄLL 0496-21116 070-3522134
     

 

Hyresvärd

TITTI SILWÄRN 070-3587246 0496-21116 titti.silwarn@telia.com