eldförbud

  

På grund av att väderprognoserna talar för ett fortsatt varmt och torrt väder har beslut fattats att eldningsförbud ska gälla i hela Eksjö kommun. Eldningsförbudet gäller från och med tisdagen den 22 maj och tills vidare.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus.

Sprit- eller gasolkök är tillåtna att använda, förutsatt att försiktighet iakttas.

Då eldningsförbud råder är grillning tillåtet förutsatt att försiktighet iakttas och att:

Grillning sker med kol eller engångsgrill vid särskilt iordningställda grillplatser.

OBS!   EJ VED !!!

Tillgång till släckutrustning bör finnas samt att elden släcks efter användning.

Dessutom bör rökning undvikas när man vistas i skog och mark.

      Styrelsen i Mariannelunds Fiskeklubb