MEDLEMSFÖRMÅNER

* Som medlem får du hyra klubbens båtar för 10 kr/tim max 4 tim,

 mot uppvisat personligt medlemskort 2021.

 

 

 * Som medlem har du rätt att lösa ett kräftfiskekort vid kräftfiskepremiären,

 mot uppvisat personligt medlemskort för 2021.

 Medlemskort får ej lösas direkt innan eller i samband med kräftfiskepremiären.