Styrelse

Ordförande Lars-Göran Gard

 

076-2511532

 

Vice Ordförande Richard Kullmer   070-3590640

richardkullmer@gmail.com

Kassör Titti Silwärn  

070-3587246

titti.silwarn@telia.com
Sekreterare Richard Kullmer   070-3590640 richardkullmer@gmail.com
Vice Sekreterare        
Ledamot Thorbjörn Alf   076-34 61 198 ruffe@live.se
Ledamot Ronny Wallerman   070-3007916 ronnywall@telia.com
Suppleant Ingemar skälemark   070-2022134 ingemar.skalemark@gmail.com
Suppleant Samir Zubanovic   072-9627839 samko_94@me.com
Suppleant Dick Åkesson   072-3236949 dick.akesson@gmail.com
Suppleant Vakant      
Revisor Sofia liao   070-2212421  
Revisor Maria Söderström   073-0695301 baggarp@hotmail.com
Revisorssuppleant        

Information om klubben lämnas av

       

Sammankallande arbetsgruppen

Sven-Åke Säll      070-3522134 sventesall@gmail.com

Sammankallande fiskesektionen

      

Fisketillsyn

     
TITTI SILWÄRN 0496-21116 070-3587246
SVEN-ÅKE SÄLL 0496-21116 070-3522134
RICHARD KULLMER   070-3590640
TORBJÖRN ALF   076-34 61 198
DICK ÅKESSON   072-3236949

 

Hyresvärd

TITTI SILWÄRN 070-3587246 0496-21116 titti.silwarn@telia.com