Brusaån

   

 

 

Fiskeregler

Fiskeregler.

Reglerna är till för att säkerställa ett uthålligt kvalitetsfiske efter stationär bäcköring. Fiskekort berättigar till fiske med handredskapen fluga och spinn med hullinglös krok. Inga levande bete är tillåtna! Max 1 bäcköring per kort. Minimimått: 30 cm.

Behandla fisken varsamt så att fisk under minimimått kan återutsättas, så får fler fiskare möjlighet att uppleva det fina fisket i Brusaån.

Bäcköring